Cestování po Julských Alpách

Základní informace o Julských Alpách

Když se řekne Slovinsko, každý si hned vybaví Julské Alpy a nejvyšší vrchol Triglav. Julské Alpy jsou pohořím rozsáhlým a geomorfologicky velmi pestrým. Šedobílé vysoké skalní stěny střídají hluboká údolí s krásnými horskými jezery. Severní strany hor jsou strmější a pro výstupy obtížnější. Jižní strany, do nichž se opírá slunce jsou naopak velmi přívětivé.

 

V posledních létech se omezily možnosti volného přespávání v Triglavském Národním parku, ale při troše opatrnosti …. Cosi budem povídat. Hlavní část lze projít a prolézt po krásných, někdy i exponovaných cestách za deset dní. Jsou tu ale ještě liduprázdné Karavanky a Kamnišské Alpy s překrásnou oblastí Grintavce. Nekteří cyklisté projíždí rádi údolními silničkami až do závěrů dolin, kam auta nesmí. Jste-li již nabaženi hor, nemáte to daleko k Jaderskému moři ve Slovinsku, Chorvatsku, nebo Itálii. Jen zvolit ten správně dlouhý termín, aby vám stačily dny na celý váš program.

Italská čás Julských Alp je méně navštěvovaná, ale svou výškou, tvarem štítů a malou návštěnností se přímo nabízí k prozkoumání. Navíc jsou v těsné blízkosti liduprázdné Karnišské Alpy, jejichž hřebenový přechod můžete spojit s Julkami. Dále je možnost projít taktéž málo navštěvované Karavanky a Kamnišské Alpy.

Okazy na články o cestování po Julských Alpách a Slovinsku

Comments are closed