Rezervace

1) Výběr linky a termínu

Vyberte si konkrétní autobusovou linku – Doprava do Rumunska, Doprava na Ukrajinu, Doprava do Černé HoryDoprava na Korsiku, Doprava do Provence

2) Rezervace

Rezervaci můžete vyplnit na webu u vámi vybrané dopravy po kliknutí na odkaz REZERVOVAT a vyplnění elektronického formuláře.

Prosíme, abyste ve vlastním zájmu vyplnili všechny požadované údaje: jméno a příjmení, e-mail (pošleme vám sem potvrzení o přihlášení i jízdenku po připsání platby na náš účet), kontaktní telefon (nejlépe mobil, který budete mít i s sebou v zahraničí, číslo kontaktního telefonu bude sloužit jako variabilní symbol platby) a nástupní a výstupní místa. Do poznámky pak uveďte zavazadla s příplatkem (kolo) a jména a příjmení spolucestujících, abyste seděli pohromadě.

Každý účastník vyplňuje 1 přihlášku nebo 1 účastník do poznámky napíše požadované osobní údaje i dalších spolucestujících. Pokud chcete, můžete objednat a zaplatit dopravu pro více osob a jména spolucestujících nám nahlásit později. Jména spolucestujících můžete změnit bez poplatku nejpozději 7 kalendářních dnů před odjezdem. Pokud byste chtěli jméno změnit později, je to možné za manipulační poplatek 200 Kč za každé jméno (viz také stornovací podmínky).

Potvrzení přihlášky vám pošleme e-mailem.

Kdo nemůže z nějakých důvodů formulář přihlášky vyplnit, tak si může místo zarezervovat telefonicky (+420733699009), e-mailem (jenda@cajenda.cz nebo ck@alpina.cz) nebo osobně (v kanceláři CK Alpina, Kotlářská 5, 602 00 Brno). Při rezervaci uvádějte tyto údaje: číslo dopravy, jméno a příjmení, e-mail, kontaktní telefon, počet rezervovaných míst, počet a typ zavazadel s příplatkem (kolo).

3) Platba

Autobusovou dopravu je třeba uhradit do data uvedeného v potvrzovacím e-mailu (obvykle do 10 dní od podání přihlášky). Účastníkem dopravy se stává zákazník až po zaplacení ceny v plné výši.

ZPŮSOB PLACENÍ:
  • bankovním převodem na účet
  • v hotovosti na pobočkách FIO banky (poplatek 30 Kč)
  • v hotovosti na pobočkách KB (pokladní složenkou na náš účet, poplatek 75 Kč)
  • v hotovosti v kanceláři CK Alpina (Kotlářská 5, 602 00, Brno)
  • poštovní poukázkou (uschovejte si ústřižek)
  • fakturou z fondu zaměstnavatele (Potřebujeme od Vás vědět: název a sídlo zaměstnavatele, IČO, adresu kam máme fakturu zaslat, pokud se liší od sídla, a částku, na kterou máme fakturu vystavit. Pokud zaměstnavatel vyžaduje přesné znění faktury nebo uvedení např. Vašeho osobního čísla, tak nám to sdělte – rádi vám vyhovíme.)
Adresát: ALPINA cestovní kancelář s.r.o., Kotlářská 5, 602 00 Brno
Účet: 2800115702/2010 u FIO banky, 27-5821660287/0100 u Komerční banky
Variabilní symbol: KONTAKTNÍ TELEFON (9 číslic bez mezer, u zahraničního čísla vynechte předvolbu země a uveďte jen posledních 9 číslic)
Specifický symbol: ČÍSLO TERMÍNU DOPRAVY (třímístné až pětimístné číslo termínu)

Při všech platbách nezapomeňte správně vyplnit variabilní a specifický symbol platby, jinak nemůžeme Vaši platbu správně identifikovat. Při společné platbě několika osob napište do poznámky v přihlášce (příp. e-mailem) celá jména těch, za které platíte.

Při platbě ze zahraničí uveďte SWIFT (BIC) kód KB – KOMBCZPP a všechny další povinné údaje (celé číslo účtu, nejlépe ve tvaru IBAN – CZ0401000000275821660287, název banky a adresáta). Poplatky za zahraniční platbu hradíte Vy, tzn. zadejte dispozici OUR nebo převeďte o 250 Kč více a zadejte dispozici SHARE.

Platby ze Slovenska: je možné zaplatit na náš slovenský účet a vyhnout se poplatkům za mezinárodní platbu – více zde – platby ze Slovenska.

4) Jízdenka

Po připsání platby na náš účet vám e-mailem zašleme jízdenku. Jízdenku není nutné tisknout a brát s sebou k odjezdu. Slouží pouze jako potvrzení a informace.

5) Před odjezdem

Asi 2-3 týdny před odjezdem obdržíte informační e-mail. Budou v něm podrobnější informace o dopravě, čas a místo odjezdu a tipy na to, co si vzít s sebou. Odjíždíme z Brna – ÚAN Zvonařka – nástupiště č. 26.

Comments are closed