Bihor – propastné hory

Bihor – propastné hory (M. Nevrlý: Karpatské hry)

„Bihor – Propastné hory. Kraj ponorných řek v Západních Karpatech, kraj propastí v horách Apusenských: nikde v Rumunsku není skvělejší říše vod, které se propadají do země a vod, které z ní vyvěrají, vod, které mizí v jeskyních a kdesi z jiných opět vytékají. Ovce spásají smaragdovou trávu závrtů a do slepých dolin vtékají potoky, ale ven nemohou: na jejich koncích se v bahnitých nálevkách krouživě propadají do podzemí. Skalními tunely teče Teplý Someš a chladná Galbena, Žlutá řeka. Sta metrů hluboká trojpropast Ponorských hradů: vody se řítí do tmy, do hlubin padají i přízračná zelenavá světla propadlých stropů. Na bílé útesy nahoře svítí slunce – hmyzí ticho Západních hor. Planina nádherného jména Ztracený svět.

Ponorské hrady nelze projít podzemím, k vývěru Galbeny musíš přejít horský hřbet, za kterým řeka vyvěrá opět zpod skály. Přijdeš-li k té skále za letní bouře, užasneš. Z nebe dští proudy vod a krup, ale Galbena vyvěrá stále tiše, dlouho tiše. Pak se ale náhle vody pod skálou rázem změní. Zhnědnou, kypivě jich přibývá, pod obrovským tlakem ponorských hradů se derou ze smrtícího podzemí, hmatatelně se klenou do výše, každou vteřinu jsou vyšší. Za několik okamžiků vyrostou o metr, o dva, již to není tichá voda. Burácející žlutý proud se se řevem vrhá do kaňonu pod vývěrem. Zle by ti tehdy bylo, bratříčku, v Ponorských hradech, zle v údolí Galbeny! Po takové bouři máš záda rozbitá ledem a lesy jsou na pěst vysoko pokryty kroupami, můžeš z nich stavět sněhuláky – kroupuláky na galbenských březích. Ve středu těchto hor najdeš jen padišskou chatu. Všude hedvábná místa na táboření, na dnech dolin chladné noci. Indičtí buvoli arni přecházejí za tmy kolem tvého přístřešku a něžně krkají. Na jihu Bihoru, v zemi Moců jsou husté, na krátko kosené louky a ledová propast, kde ti půjčí karbidku. Strmé střechy domů porůstá rudá úzkolistá vrbka. Nad údolím Gîrdy stojí prach, černí vepři ryjí u dřevěných mlýnů.“

Úryvek o Bihoru z knihy Karpatské hry od  Miroslava Nevrlého

 


Využijte dopravu do Rumunska nebo můžete vyzkoušet zájezdy CK Alpina do Rumunska se zaměřením na přechody hor, turistiku a cyklistiku

alpina_728x90_rumunsko04

Comments are closed