Turistické zajímavosti v Provence

Abbey de Montmajour – strohý, ale velmi impozantní románský klášter mezi Arles a Fontvieille, vstupné nemalé, i zvenčí však stojí za návštěvu.

Abbey de Sénanque – nádherný románský klášter uprostřed levandulí s placenou prohlídkou – hodně lze však vidět i mimo prohlídkový okruh. Nejlepší pohled při příjezdu od Gordes.

Arlesnejvětší obec ve Francii s mnoha krásnými stavebními památkami leží na dolním toku Rhôny.
Římský amfiteátr (Arenes) – eliptického půdorysu, s kapacitou více než dvacet tisíc diváků. Antické divadlo – dochovány pouze pozůstatky divadla – fragment ochozu, přeměněný na citadelu, zbytky zdi scény a několik stupňů hlediště.
Konstantinův palác – je ve skutečnosti zbytkem městských lázní s dobře zachovaným ohřívacím zařízením. Jsou to nejrozsáhlejší římské lázně (98 x 45 m), které se v Provence zachovaly.
Náměstí Place du Forum – zbytky římského fóra se dvěma korintskými sloupy
Katedrála sv. Trofima – nejvzácnější je portál z 12. století zdobený plastikami Posledního soudu.
Espace Van Gogh – kulturní centrum s uměleckými předměty, nádvoří upraveno z nemocnice, kde byl Vincent Van Gogh hospitalizován, do podoby známé z obrazů Van Gogha.

Apt – je průmyslovým centrem Velkého Luberonu, jeho historické jádro však rozhodně stojí za prohlídku, hlavně v úterý či sobotu, kdy se na náměsí Place Lauze de Perret konají trhy. Na náměstí Place Jean Jaurés informační středisko celého parku s museem.

Avignon – byl ve 14. století papežským sídlem a papežský palác patří dodnes k hlavním návštěvnickým atrakcím města. S příjezdem papežů se Avignon stal obrovským staveništěm. V průběhu krátké doby tady byly postaveny četné paláce, kaple, kostely, správní a další budovy.
Avignonský most (Pont d’Avignon – Pont St-Bénézet) – proslavený most postavený ve 12. století, ale po rozlomení v 17. století zůstaly jen 4 oblouky. Kdysi byl 900 m dlouhý a spojoval Avignon s významným Novým městem na druhém břehu Rhony. Na obou stranách byl střežen věžemi. Na druhém břehu dosud stojí věž Tour de Philippe-le-Bel – věž Filipa Sličného. Na jednom mostním pilíři je postavena Chapelle St-Nicolas.
Papežský palác (Palais des Papes, Náměstí Place du Palais) – byl původně postaven jako pevnost. Udivuje svou výškou (věže kolem 50 m) a rozlohou 1,5 km2.
Starý palác (Palais Vieux) byl vybudován v letech 1334–1342 kolem ústředního dvora.
Nový palác (Palais Nouveau) byl vybudován v letech 1342–1352 za Klimenta VI.
Cathédrale Notre-Dame-des-Doms – chrám s krásnou románskou lodí, poškozenou necitlivým připojením tribun v 17. století, stojí v těsné blízkosti Papežského paláce.
Park Rocher des Doms – kromě nádherných výhledů na řeku směrem k Villeneuve se zde nacházejí zajímavé sluneční hodiny, na kterých můžete odečítat čas ze svého vlastního stínu.
Avignonské hradby – vystavěné ve 14. století, dodnes obepínají celé středověké město. Přes hrozivě vypadající střílny nikdy nebyly dokonalou ochranou, a to ani v době, kdy jejich část lemoval dnes již neexistující vodní příkop.

Beaucaire – má sotva o tisícovku obyvatel více než sousední Tarascon, od kterého ho odděluje pouze jediný most přes Rhônu. Pro své pověstné trhy byl již od 18. století znám po celé Evropě. Prestiž trhu byla tak vysoká, že ceny usmlouvané v Beaucaire pak platily po celý rok a po celé Francii.

Bonnieux – největší v celé oblasti Petit Luberon je romantické provensálské městečko s kamennými uličkami, muzeem pekařství, kostelem Haute Église a především nádhernými výhledy.

Buoux – se zbytky pevnosti uprostřed levandulových polí je turistické východisko na Velký Luberon.

Carpentras – přeplněné město s pěkným historickým jádrem a pozoruhodnou synagogou ze 14. století, nejstarší ve Francii.

Cavaillon – město ležící na úpatí kopce St. Jacques s krásnou synagogou z 18. století se židovským muzeem, dále je tam Musée du Santon en Provence a katedrála St-Véran ze 12. století.

Colorado Provencal – turistické stezky okolo okrových skal

Coustellet – muzeum levandulí

Cucuron – malebná vesnice známá z filmu Husar na střeše s hradbami a museem starých fotografií Luberonu

Dentelles de Montmirall – vinařské vesničky, kde lze na každém kroku ochutnat a zakoupit víno pod kopci jejichž název znamená „krajkové zoubky“.
Le Crescet s kostelem a hradem na kopci, Col de la Chaine – sedlo s krásným výhledem, Suzette – kouzelná scenérie s okolními horami a nejvyšším Créte St-Amand 734 m, Baumes de Venise – chlazené muškátové víno jako aperitiv, Vacqueyras – opevněná vesnice, Gigondas – proslavené silným vínem, Séguret – v překladu „bezpečné místo“ patří mezi nejkrásnější francouzské vesnice, prodávají se tam keramické figurky svatých santony, Rasteau –  Musée de Vigneron má zavřeno v úterý.

Fontaine de Vaucluse – výletní místo, kde v hluboké jeskyni mezi impozantními skalami vysokými 230 m, uzavírajícími údolí (= vallis clausa – odtud název departementu Vaucluse) pramení smaragdová řeka Sorgue. Pramen vyvěrá z hloubky njméně 308 m a má podle období průtok 4–80 m3 vody za vteřinu. Dále zde lze navštívit muzeum papíru, kde můžete přihlížet ruční výrobě papíru a koupit si pěkné listy zdobené např. levandulí.

Fontvieille – typické provensálské městečko proslavil svým dílem „Lettres de mon moulin“ Alphonse Daudet (1847-1897), za což mu v blízkém mlýnu Moulin de Daudet zřídili muzeum.

Gordes – skalní vesnice známá především pro svůj neodolatelný provensálský ráz. Dnes je jednou z nejnavštěvovanějších a nejkrásnějších vesnic Francie, která shlíží na protější pahorky Luberonu z jižního okraje náhorní roviny Vaucluse. Krásná, ale přeplněná turisty v centru, dá se však projít i po téměř opuštěných koutech.

Gorges de la Nesque – dvacetikilometrová silnice po vrcholku strže od jednoho vyhlídkového bodu ke druhému, nejhezčí je Rocher du Cire – Vosková skála.

Châteauneuf du Pape – bývalá pevnost papežů ze 14. století  s 2000 obyvateli. Kdysi vzniklo jako hornická osada Calcernier pro těžbu vápence. Papež Jan XXII. si tu ale nechal postavit bungalov a nechal ho obrůst vinicemi, které připraví chuťové žně hlavně násoskům červených vín. Ve vinařském muzeu (Musée des Outils de Vignerons) je vystaveno všechno, co potřebovali vinaři ke své práci ve 14. století až do současnosti. Návštěva muzea je spojena s degustací (!). Zdarma.

Lacoste – nad vesničkou se tyčí zřícenina hradu Lacoste, který patřil markýzi de Sade, proslulému zvrácenými sexuálními praktikami, které popisuje v nejslavnější knize Justina a Sto dvacet dní Sodomy. Polorozpadlý hrad v r. 2000 koupil návrhář Pierre Chardin a restaurování velmi rychle pokračuje, takže se zde konají pod širým nebem zajímavá představení i výstavy. Od hradu je impozantní výhled na celý Luberon – vede k němu poměrně příkré schodiště, přinejmenším dolů je lepší jet po přístupové asfaltce z opačné strany.

Les Baux de Provence – malá starobylá vesnice se zříceninou hradu ležící na skalní plošině na jihu Francie. Je to jedinečné magické místo, opravdové orlí hnízdo tyčící se ve výšce 245 m nad údolím Baux. V dobách římské kolonizace si postavili Římané na úpatí skály Baux opevněný tábor, který byl součástí staré římské cesty císaře Aurelia. Nad Pekelným údolím Val d´enfer, kam byly ve středověku shazovány čarodějnice a kam umístil Dante vstup do pekla, je dnes na skalní stěně o velikosti 4000 m2 promítána efektní multimediální show. Další atrakci v tom nejlepším smyslu slova je Cathédrale des Images. V roce 1959 se Pablo Picasso podílel na filmu Jeana Cocteaua Orfeova závěť natáčeném v kamenolomu. Po 52 letech v r. 2011 Katedrála obrazů měla vzdát poctu Leonardovi da Vinci, vzhledem k vypršení a neobnovení nájemní smlouvy je však další osud představení nejistý.

L’Isle-sur-la-Sorgue – město starožitníků a vetešníků je nazývané Benátky kraje Vaucluse, protože je oblévané několika rameny řeky Sorgue, přes kterou jsou postaveny četné můstky. Kdysi město žilo z rybolovu, dnes se zde každou neděli podél kanálů objeví stánky s nejrůznějším zbožím a koná se velký bleší trh.

Lourmarin – leží sice na „špatné“ straně Luberonu, ale je uměleckým centrem se zámkem nad městem a rozhodně stojí za návštěvu, pokud nehledáte klid.

Massif des Cedres – Na hřebeni Malého Luberonu je velká vzácnost, jediný výskyt cedrů ve volné přírodě v Evropě. Dostaly se sem přes Středozemní moře z Afriky z pohoří Atlas.

Ménerbes – Město s prastarým hradem proslavil anglický spisovatel Peter Mayale, jehož kniha Rok v Provenci (a její další pokračování) způsobila explozi v přísunu převážně anglofonních turistů a přistěhovalců, čímž se až několikanásobně zvýšily ceny nemovitostí i s vinohrady v celé Provence. V blízkém Domaine de la Citadelle  je pozoruhodné muzeum vývrtek Musée du Tire-Bouchon, jehož prohlídka je spojena s ochutnávkou vín.

Mont Ventoux – hora vysoká 1909 m n. m. Francesco Petrarca zde v r. 1336 položil základy horolezectví.

Oppéde-le-Vieux – bývalá římská pevnost je dnes městem duchů. Na vrcholu kopce je románská Collegiate Notre-Dame d´Alidon vyzdobená freskami. Nad kostelem jsou zbytky zámku ze 13. století.

Orange – počátky města sahají až do přelomu letopočtu. Pro svou historickou hodnotu bylo město v roce 1981 zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO.
Arc de Triomphe – jeden z nejzachovalejších vítězných oblouků, který se nachází ve starověkém městě Orange.
Theatre Antique – Antické divadlo ve městě Orange na jihu Francie patří k nejlépe zachovalým římským divadlům. Divadlo stojící uprostřed městské zástavby je vysoké 36 metrů a délka jeho zdí činí 103 metry. Vítězný sloup postavený v letech 10-25 patří k nejzajímavějším příkladům vítězných sloupů postavených v římských počátky sahají hluboko do starověku. Je 22 m vysoký, 21 m dlouhý a 8 m hluboký. Je třetím největším dochovaným provinciích za vlády císaře Augusta. Je vyzdoben reliefy připomínajícími dobu počátku naší éry.

Pernes-les-Fontaines – středověké město s 36 fontánami z poloviny 18. století

Pont Julien – je jediným zachovaným římským mostem dokonale přístupný po nových cyklostezkách i s vyhlídkou.

Roquemaure – vinařské městečko s kostelíkem z 13. století. Uvnitř můžeme nalézt velmi vzácné varhany ze 17. století. Na břehu řeky se nachází zámek de Requemaure, kde v r. 1314 zemřel papež Klement V. Pitoreskní.

Roussillon – leží naproti Luberonu na úpatí pohoří Vaucluse a patří opravdu mezi nejkrásnější vesnice Francie. Její domy mají obzvlášť při západu slunce nádherný načervenalý odstín. Ten je podle legendy způsoben krví choti Raymonda z Avignonu, která nemohla přežít to, že její manžel zabil jejího milence a vrhla se ze skály. Okouzlující okrové skály je možné projít po Sentier des Ocres za minimální vstupné nejlépe při západu slunce.

Saignon – nádherně zrestaurované městečko na kopci. Z trosek hradu Le Rocher je impozantní výhled.

Sault – srdce levandulové oblasti, ve středu se zde konají levandulové trhy.

St. Rémy – městečko známé jaké rodiště Nostradama. Domek se skrývá v ulici Rue Hoche v blízkosti kostela Sv. Martina. Glanum – místo vykopávek s pozůstatky z keltsko-ligurského, řeckého a římského období. Informační centrum s podrobnými informacemi a modely zdarma, vtupné 6,50 €.
Les Antiques – památky z období císaře Augusta, kolem r. 30. př. n. l. Vedle mohutného 18 m vysokého mauzolea zde stojí nejzachovalejší triumfální oblouk s bohatě zachovanou skulpturální výzdobou. Zdarma u silnice za městem směrem ze St. Rémy na Glanum.

Tarascon – město, nad kterým trůní nedobytná pevnost Chateau du Roi Rene. Byl postaven v r. 1400 Ludvíkem II. z Anjou v gotickém slohu. Dokončil ho jeho syn «dobrý král René» v 15. stol ve slohu renesančním. Po staletí sloužil hrad jako vězení, v dnešní době je jedním z nejlépe zachovaných středověkých hradů Francie. Zvenku strohá stavba skýtá uvnitř nádherné gotické zdobení a krásné interiéry.

Vaisson-la-Romaine – město bohaté na římské památky v dolním městě i středověké památky ve městě horním. Mezi nimi je 2000 let starý římský most, odolávající povodním – naposledy to bylo v r. 1992. Je poměrně málo známé, ale rozhodně stojí za návštěvu.

Vénasque – městečko na skalnatém ostrohu, dříve hlavní centrum oblasti

Village des Bories – vesnice s malými kamennými domy s kulatou střechou, nazývanými bories – postavené z nasucho pospojovaných vápencových desek bez použití malty, které se vzájemně překrývají. Tento způsob stavby údajně pochází až z období neolitu.

Villenueve les Avignon – leží již v regionu Languedoc-Roussillon, jehož hranice je určena řekou Rhônou a patřilo francouzskému království na rozdíl od Avignonu, který patřil papežům a kardinálům. Filip Sličný pochopil, že je třeba jako protiváhu moci katolické církve postavit strategické vojenské centrum a založil « nové město » Avignon na druhé straně mostu Saint Benézet. V r. 1302 nechal postavit 32 m vysokou věž, která hlídala průjezd po mostě a sloužila zároveň jako opevnění pro opatství Saint André založené v 10. stol. a obklopené italskými zahradami ze 17. stol. Je odtud vidět typické panorama Avignonu a údolí Rhôny.

 


Využijte dopravy do Provence nebo můžete vyzkoušet zájezdy CK Alpina do Provence se zaměřením na cyklistiku a turistiku

alpina_728x90_provence07

Comments are closed